Jakie elementy powinien zawierać idealny biznesplan?

Mogłoby się wydawać, że stworzenie biznesplanu jest banalnie proste. Teoretycznie większość osób planujących założyć własną działalność wie, jakie elementy powinny tam się znajdować. Warto jednak wiedzieć, że idealny biznesplan może liczyć nawet kilkadziesiąt stron. Oczywiście nie musimy wykonywać tak zaawansowanej analizy, gdyż nie posiadamy do tego specjalistycznej wiedzy. Ważne jest jednak to, aby umieścić kilka najważniejszych elementów, które umieszczono poniżej.

Najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie

Dane zakładanej firmy są podstawą biznesplanu. Oprócz danych podstawowych (nazwa, adres, forma prawna, umowa spółki, wpis do EDG, odpis z KRS, PKD, REGON, status działalności, certyfikaty, licencje, zezwolenia itd.) powinniśmy dołączyć opis przedsiębiorstwa. Nie musi być on długi, jednak ważne jest to, aby zawrzeć w nim istotne informację m.in. charakterystykę działalności i oferowanego produktu/usługach, zarządzie, pracownikach, konkurencji, odbiorcach. W przypadku, gdy nasza firma jest bezpośrednio powiązana z innymi podmiotami, to należy zamieścić to w biznesplanie. Należy także wskazać źródła finansowania biznesu (np. kredyt, wkład własny).

Reklama - Gotowe Biznes Plany

Informacje o planowanym przedsięwzięciu

Analizując elementy biznesplanu nie można pominąć informacji na temat planowanego projektu. Konieczne jest określenie celu przedsięwzięcia, a także sposobu jego realizacji. Tutaj niezbędna jest także dokumentacja, która pozwala na jego realizacje, czyli np. pozwolenie na budowę. Warto także określić plan marketingowy oraz przeprowadzić analizę popytu. Ponadto powinniśmy wskazać konkretne osoby nadzorujące dany projekt, a także sposób finansowania (np. dotacja).

Analiza finansowo-ekonomiczna

W tej części należy wykonać analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa na podstawie danych historycznych oraz prognoz rynkowych. Powinniśmy dołączyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, najbliższe plany sprzedażowe, planowane wydatki operacyjne (np. koszty usług zewnętrznych, koszt wynagrodzeń, koszt materiałów eksploatacyjnych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − 6 =

Back to Top