Czym jest rękojmia u dewelopera?

Rękojmia jest kluczowym aspektem w umowach dotyczących nieruchomości, szczególnie w przypadku inwestycji deweloperskich. Stanowi ona gwarancję dla nabywców, że deweloper dostarczy im nieruchomość zgodnie z warunkami umowy. Rękojmia jest istotna zarówno dla klientów, którzy chcą mieć pewność, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z ich oczekiwaniami, jak i dla deweloperów, którzy chcą zbudować reputację solidnego i zaufanego partnera. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do przeczytania artykułu.

Rękojmia u dewelopera – co to?

Rękojmia u dewelopera to specjalny rodzaj gwarancji dewelopera, który zobowiązuje się do naprawienia ewentualnych usterek, które mogą pojawić się po odbiorze nieruchomości. Jest jednym z kluczowych aspektów prawa budowlanego i oznacza gwarancję wysokiej jakości wykonania prac budowlanych przez dewelopera, a jej warunki są określane w umowie deweloperskiej. W praktyce oznacza to, że deweloper zobowiązuje się do naprawienia wszystkich usterek, które mogą pojawić się po odbiorze mieszkania lub domu.

Gwarancja dewelopera opiera się na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne. Jej okres jest określany w umowie, ale najczęściej wynosi kilka lat od dnia odbioru nieruchomości. W tym czasie klient ma prawo zgłosić wszelkie usterki, a deweloper ma obowiązek ich naprawienia.

Pamiętajmy jednak, że rękojmia u dewelopera nie obejmuje szeregów przypadłości, które są wynikiem naturalnego zużycia materiałów czy niewłaściwego użytkowania lokalu. Wady, które wynikają z nieprzestrzegania zasad eksploatacji, nie są pokrywane przez gwarancję dewelopera, dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami umowy. 

Co obejmuje gwarancja deweloperska?

Gwarancja deweloperska obejmuje wady fizyczne mieszkania. Chodzi tu o wszelakie usterki i defekty, które niszczą strukturę budynku lub przeszkadzają w prawidłowym użytkowaniu mieszkania. Przykłady takich wad to np. pęknięcia ścian, nieszczelne okna, uszkodzenia instalacji elektrycznych czy hydraulicznych.

Oprócz wad fizycznych mieszkania, gwarancja deweloperska obejmuje też wady fizyczne budynku lub jego części. Dotyczy to na przykład problemy z windą, przeciekający dach, czy nieszczelność fundamentów.

Rękojmia obejmuje również wady prawne nieruchomości. Oznacza to, że deweloper gwarantuje, iż nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. Dotyczy to na przykład hipotek czy służebności na korzyść innej nieruchomości.

Jeśli interesuje Cię tematyka gwarancji dewelopera i chcesz się dowiedzieć więcej, warto odwiedzić stronę https://alberoinvest.pl/blog/rekojmia-od-dewelopera-czym-jest-i-co-obejmuje/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

20 + 3 =

Back to Top